Áp dụng định mức dự toán xây dựng đối với với công tác bả vào các kết cấu công trình

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2850/BXD-KTXD gửi Công ty CPTVTKXD Hoàng Gia – tỉnh Bình Thuận về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng đối với với công tác bả vào các kết cấu công trình. 

Sau khi nhận được Văn bản số 10181/VPCP-ĐMDN ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng đối với công tác bả vào các kết cấu công trình. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Đối với các mã hiệu: AK.82000 công tác bả các kết cấu; AK.82500 bả bằng bột bả JAYYNIC, ATANIC vào các kết cấu; AK.82600 bả bằng bột bả YKOLOR, SPEC, BOSS và EXPO vào các kết cấu; AK.82700 bả bằng bột bả JOTUN vào các kết cấu; AK.82800 bả bằng bột bả KOVA vào các kết cấu, trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/1/2012 của Bộ Xây dựng, thì định mức vật liệu và nhân công trong các mã hiệu trên là hao phí vật tư, nhân công cần thiết tính cho 01m2 đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và được sử dụng cho một lớp bả.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

Định mức dự toán xây dựng được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy, việc vận dụng định mức dự toán nào để xác định chi phí của dự án phải căn cứ vào thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công của dự án, tiêu hao vật liệu và loại vật liệu được sử dụng trong định mức, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ.

Nguồn: http://www.boxaydung.vn